Omhu@1,5xCreated with Sketch.

Omhu er et digitalt fagsystem som er tilpasset tilrettelagte, ambulante og miljøterapautiske tjenester. 

Omhu er laget med tanke på å brukes i arbeidet rundt tjenestemottakere med autismespekterforstyrrelser, psykisk utviklingshemming og andre med behov for tilrettelagte tjenester. 

Omhu har store tilpasningsmuligheter både gjennom funksjonalitet og tilgangsstyring, og kan tilpasses etter både tjenestestedet og tjenestemottakerens behov. Alt helsepersonell både internt og eksternt, tjenestemottakeren selv og verge/pårørende kan få spesialtilpassede tilganger gjennom tilpassing av verktøyet i hvert enkelt tilfelle.

Kalenderbasert dagsplan for tjenestemottakere og ansatte​

Administrasjon av ressurser på en rask og effektiv måte for tidsbesparende planlegging. Forventet hjelpebehov registreres for å skape en målbar rapporteringspraksis.

Tilgangsstyring basert på kompetanse og roller​

Omhu skreddersys til tjenesteleverandøren ved å tilpasse roller og tilganger basert på ulike behov. Motiver tjenestemottakere ved å gi innsyn i egen behandling.

Registreringer og automatiske rapporter basert på kodifiserte verdier​

Omhu gir mulighet til å registrere data om tjenestemottaker som kan brukes for å forstå, samt sette inn tiltak og mål for å endre uønsket atferd.

Effektivt samhandlingsverktøy for alle impliserte

Omhu gir mulighet for å koble inn eksterne ressurser som for eksempel spesialhelsetjenesten, skole, lege, verge etc. Tilgang tilpasses akkurat det behovet som er ønskelig.

Skybasert løsning for høy sikkerhet, og vedlikeholdsfritt driftsmiljø

Omhu leveres som et skybasert verktøy som forhindrer lokal lagring av data, og pålogging med høyeste sikkerhetsnivå via ID-porten. Kan også leveres i sikker sone hos Norsk Helsenett.

Forankret og utviklet i henhold til lovverket

Datatilsynets veileder for programvareutvikling med innebygd personvern, Normen for informasjonssikkerhet og GDPR er sentrale i utviklingen av Omhu.

«Omhu for oss er et verktøy for å skape gode tjenester hele døgnet, hele uken. Vårt mål er at vi skal legge til rette for at alle har tilstrekkelig informasjon for å gi gode tjenester til den enkelte. Dette skaper trygghet og mestring for alle involverte. Opplæringsfilmer og tilgjengelige digitale registreringsskjema er nøkkelord for å få dette til»

Marion Kilde
Bydel Nordstrand, Oslo Kommune

Meld interesse

Send oss en e-post til post@weisstech.no med nødvendig kontaktinformasjon, så tar vi kontakt.

 

Kontakt

Kontakt WeissTech: post@weisstech.no

Support for Omhu: support@weisstech.no

Adresse: Tyinvegen 5151, 2975 Vang i Valdres

Orgnr. 817244572

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Sparker by Canyon Themes.