Helseteknologi tilpasset et samfunn i rask utvikling

Om WeissTech

Historie

Som kommunalsjefen hos en av våre første pilotkunder sa: Philip var aldri helt som de andre barna… og det er vi evig takknemlige for!

Dette hadde hun hadde nok veldig rett i, Philip har begynt i motsatt ende av det som er vanlig. Istedenfor å prøve å tilpasse tjenesten til verktøyene som er tilgjengelig, har han skreddersydd et eget verktøy ut fra de faktiske behovene i tjenesten. Omhu er utviklet på bakgrunn av egen frustrasjon av å jobbe mot et kompleks system uten de rette verktøyene for å utføre jobben.

Hovedmålet har hele veien vært at tjenestemottakeren skal sikres gode og stabile tjenester, uavhengig av hvem som er på jobb. For å klare dette har fokuset vært å lage et godt fagsystem som sikrer og trygger de ansatte i en viktig jobb.

Veien mot målet

Systemet vi har utviklet vil bidra til at våre kunder bevarer kvaliteten på helse og omsorgstjenester selv ved økonomiske innsparingsprosesser, og andre endringsprosesser som påvirker tjenestemottakere og de ansattes hverdag.

Trygg og stabil hverdag gir økt livskvalitet og mindre uønsket adferd for tjenestemottakerne. Økt mestring og forutsigbarhet gjør hverdagen bedre for de ansatte. Ved å redusere antall systemer, forenkle og automatisere tunge administrative oppgaver blir det mer tid til fag og varme hender. Forutsigbarhet, oversikt og enkel administrering fører til kostnadseffektive tjenester.

For å sikre at verktøyet løser kundenes behov kvalitetssikrer vi utviklingen sammen med utvalgte pilotkunder og faglige rådgivere med mange års bakgrunn fra spesialisthelsetjenesten.

Omhu-appen

For at Omhu skal være så tilgjengelig som mulig uten at det går ut over sikkerheten, er Omhu utviklet som en Web-applikasjon som er tilgjengelig fra alle enheter. Omhu benytter kryptert skylagring i Microsoft Azure, og tilgangen sikres med DIFI og ID-Porten.

Selv om Omhu er laget for å sikre gode og kostnadseffektive tjenester for mennesker med psykisk utviklingshemming, autismespekterforstyrrelser og andre med behov for tilrettelagte tjenester kan Omhu benyttes til BPA og andre deler av sektoren.

WeissTech

WeissTech ble etablert av Philip Aspholt Weisser i 2016. Prototypen til Omhu ble utarbeidet, og Philip knyttet til seg et stjerneteam for å strukturere firmaet og sikre faglig forankring for Omhu. Med god hjelp fra blant annet Innovasjon Norge, Forskningsrådet, NTNU og Valdres Sparebank kunne drømmen bli satt ut i livet. WeissTech inngikk samarbeid med Flyt IT som teknisk utvikler, og startet utviklingen av Omhu.

Høsten 2018 var endelig første versjon av Omhu klar til drift og salg. Kvalitetssikring og kontinuerlig videreutvikling vil fortsette sammen med pilotkunder.

Kontakt

Kontakt WeissTech: post@weisstech.no

Support for Omhu: support@weisstech.no

Adresse: Tyinvegen 5151, 2975 Vang i Valdres

Orgnr. 817244572

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Sparker by Canyon Themes.