Veiledning og kurs

Omhu veiledning

Omhu veiledning sikrer at kommunen/tjenestestedet organiserer seg på en slik måte, at alle mennesker med utviklingshemming får forsvarlige tjenester, at behovet for bistand kontinuerlig vurderes, og at det finnes rutiner for evaluering av tjenestetilbudet.

Gjennom lover og forskrifter stilles det krav til styring og kontroll, som innebærer blant annet at kommunen/tjenestested skal avklare ansvarsforhold, utarbeide rutiner og instrukser og sikre at ansatte har den nødvendige kompetansen som trengs.

Det skal gjennomføres risiko og sårbarhetsanalyser som avdekker sårbare områder, fange opp feil og sørge for at svikt forebygges og rettes opp. Kommunen/tjenestested må ha rutiner som sikrer at kvalitetsforbedringsarbeidet fungerer som forutsatt.

Kurspakke

Omhu veiledning tilbyr kurspakker som hever kompetansen, med hensyn til lover og forskrifter som tjenestestedet er forpliktet til å sikre sine tjenester etter. Dette inkluderer helse- og omsorgstjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven, og journalforskriften. Kursene spesialtilpasses avhengig av bestilling.

 • Kapittel 9, helse og omsorgstjensteloven
  • Kurset sikrer forsvarlige tjenester i henhold til tvang og makt ovenfor mennesker med utviklingshemming.
 • Målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse
  • Kurset sikrer forsvarlige tjenester, forebyggende arbeid, kompetanseheving og forenlig praksis for ansatte som jobber med mennesker med utviklingshemming.
 • Etisk refleksjon
  • Kurset sikrer systematiske etiske refleksjoner. Dette kan være dilemmaer de ansatte møter i samhandling med tjenestemottaker i hverdagen og dilemmaer med tanke på helse og omsorgstjensteloven, kapittel 9. Omhu veiledning tilbyr refleksjonskort og dokumentasjonsverktøy som skal sikre lovkravet.
 • Digitalt fagsystem: Omhu
  • Omhu veiledning tilbyr opplæring og implementering i det digitale fagsystemet Omhu.

Om kursholderene

p_square

Even Skavhaug - Vernepleier og faglig leder

Even er utdannet vernepleier med spesialkompetanse i habilitering. Han har siden 1992 jobbet som habilitør i Habiliteringstjenesten i Oppland. Even har også bred erfaring som leder i kommunal og privat sektor.

e_square

Lene Skjaker Borgli - Vernepleier og salgsleder

Lene er utdannet vernepleier med videreutdanning i ledelse. Hun har siden 1997 jobbet med målgruppen, både som miljøarbeider, miljøterapeut, fagleder, avdelingsleder og områdeleder. Erfaringene er hentet fra både kommunal og privat sektor.

h_square

Martin Enger - Vernepleier og fagrådgiver

Martin er utdannet vernepleier, og har mange års erfaring fra tilrettelagte tjenester. Martin har jobbet som teamleder og avdelingsleder i privat sektor.

 

Mer info

For spørsmål eller påmelding, ta kontakt på kurs@weisstech.no eller på telefon (+47) 975 43 581

Kontakt

Kontakt WeissTech: post@weisstech.no

Support for Omhu: support@weisstech.no

Adresse: Tyinvegen 5151, 2975 Vang i Valdres

Orgnr. 817244572

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Sparker by Canyon Themes.