Category: Uncategorized

HAVA kjøper Omhu

HAVA går til anskaffelse av Omhu HAVA-instituttet skal utvikle og formidle HAVA, og slik bidra til å redusere forekomst og skadevirkninger av aggressiv og voldelig atferd. HAVA-instituttet driver utvikling, undervisning, trening, veiledning og rådgiving innen håndtering av aggressiv og voldelig atferd. Instituttet tilbyr også undervisning og veiledning innen andre fagfelt med relevans for HAVA, som…

NAFO 2019

NAFO 2019 Omhu-appen – Løsningen på framtidens digitale løsninger innen miljøterapeutisk dokumentasjon og arbeid innen tilrettelagte tjenester. Presentatører: Even Skavhaug og Philip Andreas Aspholt-Weisser, Storefjellhall 1 kl 12:15 – 13:00. Dokumentasjon, samordnet praksis, samhandling og god informasjonsflyt er viktige størrelser innen det atferdsanalytiske arbeidet. I det ganske land benyttes til dels tungvinte løsninger med perm, penn og…

© All Right Reserved