HAVA går til anskaffelse av Omhu

HAVA-instituttet skal utvikle og formidle HAVA, og slik bidra til å redusere forekomst og skadevirkninger av aggressiv og voldelig atferd. HAVA-instituttet driver utvikling, undervisning, trening, veiledning og rådgiving innen håndtering av aggressiv og voldelig atferd. Instituttet tilbyr også undervisning og veiledning innen andre fagfelt med relevans for HAVA, som blant annet målrettet miljøarbeid, aktuelle lovverk, diagnoser og funksjonell analyse. HAVA-instituttet er en videreføring av AdCentrum, som ble opprettet i 2003.

Havainstitittet har valgt å bygge opp sitt fagsystem med Omhu som plattform. Vi takker for tillitten og ser frem til ett spennende samarbeid.

Les mer om HAVA Instituttet her.

Kontakt

Kontakt WeissTech: post@weisstech.no

Support for Omhu: support@weisstech.no

Adresse: Tyinvegen 5151, 2975 Vang i Valdres

Orgnr. 817244572

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Sparker by Canyon Themes.