NAFO 2019

Omhu-appen – Løsningen på framtidens digitale løsninger innen miljøterapeutisk dokumentasjon og arbeid innen tilrettelagte tjenester.

Presentatører: Even Skavhaug og Philip Andreas Aspholt-Weisser, Storefjellhall 1 kl 12:15 – 13:00.

Dokumentasjon, samordnet praksis, samhandling og god informasjonsflyt er viktige størrelser innen det atferdsanalytiske arbeidet. I det ganske land benyttes til dels tungvinte løsninger med perm, penn og papir. Mange steder finnes det ikke gode systemer i det hele tatt. Omhu-appen er et verktøy som hjelper kommuner og andre som yter tjenester til målgruppa til å få et godt, moderne og tilpasningsdyktig system på dette. Samhandling og informasjonsflyt vil bli gjort enklere og mere effektivt. Permer, papir og penner kan legges bort, og rapporteringsarbeidet for ansatte og ledelse vil gjøres på kortere tid, det vil bli frigjort tid til flere “varme hender” og et godt og gjennomtenkt atferdsanalytisk arbeid.. Omhu-appen vil også bidra til at det blir enklere å ha oversikt og forsvarlig dokumentasjon i forhold til gjeldende lovkrav. Framlegget vil vise på hvilke områder verktøyet kan anvendes, og det vil bli vist praktisk anvendelse av verktøyet. Systemet er basert på sikker innlogging tilsvarende som for “Altinn” og innlogging i nettbanken. Alle data vil bli lagret i Microsofts nettsky Azure, og ingenting vil være lagret i den lokale enhet. Verktøyet er utviklet med bakgrunn i stor frustrasjon over uoversiktelighet og ineffektive kommunikasjonslinjer i det daglige målretta miljøarbeid. Dette var en gjenganger innad i tjenesten, men også i forholdet til eksterne samarbeidspartnere.

Kontakt

Kontakt WeissTech: post@weisstech.no

Support for Omhu: support@weisstech.no

Adresse: Tyinvegen 5151, 2975 Vang i Valdres

Orgnr. 817244572

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Sparker by Canyon Themes.